Adatvédelmi tájékoztatóBevezetés

Ez az adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a Cool Accounts IVS adatkezelő által üzemeltetett, https://accounts.cool domain-néven és aldomain-helyeken elérhető weboldalak és szolgáltatások keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatvédelemre, illetve az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást.
Az adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújtson. A weboldal szolgáltatásainak igénybevételével a saját adatait is átadja, melyeknek egy része automatikusan (IP cím, böngésző típus, ország) más része pedig az Ön hozzájárulásával (űrlap kitöltése, sütik elfogadása) kerül rögzítésre.
Az adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. Az Ön személyes adatait a weboldal tulajdonosa / adatkezelő törvényesen, tisztességesen és etikusan kezeli, a hatályos jogszabályi előírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normáknak megfelelve.
Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatainak védelméről és az adatok szabad áramlásáról szóló, Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült.
A https://accounts.cool használatának megkezdésekor a felhasználók elfogadják jelen adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat feltételeit. Ez az adatvédelmi tájékoztató elérhető a https://accounts.cool minden oldalának láblécében.
A honlap nem tartalmaz regisztrációs funkciót, ezáltal regisztráció nem lehetséges, így az adatkezelő nem kezeli és nem gyűjti regisztrált személyek személyes adatait.

Az adatkezelő (Cool Accounts IVS) és a https://accounts.cool weboldal üzemeltetőjének elérhetőségei:

Név: Cool Accounts IVS
Cím: Kongelundsvej 44, st. tv., 2300 København S
CVR szám: 37946796
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 26 50 66 80

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelése jogszerűen, tisztességesen és etikusan, valamint az érintett számára átlátható módon történik.
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns.
 • A személyes adatok kezelése csak az elengedhetetlen mértékre terjed ki.
 • A személyes adatok tárolása úgy történik, hogy az érintett(ek) azonosítását csak a szükséges ideig tegye lehetővé.
 • Az adatkezelő megfelelő, a tőle elvárható módon kezel minden személyes adatot, mindezt megfelelő biztonsági és szervezési intézkedések alkalmazásával.
 • Az adatvédelem elvei minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ / adat esetében alkalmazásra kerülnek.

Adatkezelési információk

A https://accounts.cool böngészése, megnyitása és az onnan történő letöltés regisztrálás vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges. Azonban bizonyos, alább részletezett funkciók használatához elengedhetetlen a személyes adatok kezelése, ilyen funkció lehet a honlapról küldött üzenet az adatkezelőnek.

Üzenetküldési funkció

A kapcsolatfelvétel (üzenetküldési funkció) használatakor az adatkezelőnek jogalapja keletkezik a következő személyes adatok kezelésére:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám.

Ezeket az adatokat az adatkezelő a törvényi előírásoknak megfelelően, etikusan és harmadik fél (kivéve a tárhelyszolgáltató és a levelezőrendszerek szolgáltatói) számára el nem érhető módon kezeli.
A tevékenység megnevezése: üzenetküldés.
Az adatkezelés célja: munkaszervezés optimalizálása és személyre szabott szolgáltatás nyújtása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok, mint név, e-mail cím és telefonszám.
Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása és a jogszabályon alapuló adatkezelés.

Időpontfoglalási funkció

A időpontfoglalási funkció használatakor az adatkezelőnek jogalapja keletkezik a következő személyes adatok kezelésére:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám.

Ezeket az adatokat az adatkezelő a törvényi előírásoknak megfelelően, etikusan és harmadik fél (kivéve a tárhelyszolgáltató és a levelezőrendszerek szolgáltatói) számára el nem érhető módon kezeli.
A tevékenység megnevezése: időpontfoglalás.
Az adatkezelés célja: munkaszervezés optimalizálása és személyre szabott szolgáltatás nyújtása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok, mint név, e-mail cím és telefonszám.
Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása és a jogszabályon alapuló adatkezelés.

Azonnali üzenetküldés funkció

Az azonnali üzenetküldés (Live Chat, Chat) funkció használatakor az adatkezelőnek jogalapja keletkezik a következő személyes adat kezelésére:

 • Név

Ezt az adatot az adatkezelő a törvényi előírásoknak megfelelően, etikusan és harmadik fél (kivéve a tárhelyszolgáltató és a levelezőrendszerek szolgáltatói) számára el nem érhető módon kezeli.
A tevékenység megnevezése: azonnali üzenetküldés.
Az adatkezelés célja: munkaszervezés optimalizálása és személyre szabott szolgáltatás nyújtása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok, mint név.
Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása és a jogszabályon alapuló adatkezelés.

Szervernaplózás

Az adatkezelő weblapjának megnyitásakor a szerver naplózza a felhasználó tevékenységét.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzésére, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogató adatait, például az IP címét.
Az adatkezelőnek és a tárhely szolgáltatójának jogos érdeke fűződik a weblap biztonságos működtetéséhez, ez alapján jogalapja nyílik rögzíteni a látogató(k) személyes adatait, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.
Az adatkezelés időtartama: 30 nap.
Az adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
A megnyitott weboldalak címe, valamint a dátumadatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, tehát nem minősülnek személyes adatnak, azonban egyéb, más forrásokból gyűjtött adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek arra, hogy segítségükkel a felhasználóra / látogatóra vonatkozó következtetéséket lehessen levonni.
Az IP cím egy számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók eszközei egyértelműen azonosíthatók, segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott eszközt használó látogató.

Adatfeldolgozók:

I. Tárhelyszolgáltató

One.com
Kalvebod Brygge, 1560 Koppenhága, Dánia
Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által működtetett szerverek tárolják. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert működtető cég munkatársai férhetnek hozzá.
A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása és adatok tárolása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.
Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása és a jogszabályon alapuló adatkezelés.

II. Külső szolgáltatók

Az adatkezelő szolgáltatásai biztosításához számos esetben külső szolgáltatókat vesz igénybe vagy külső szolgáltatókkal működik együtt.
A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatóiban leírtak érvényesek. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a felhasználó által meghatározott vagy a jelen tájékoztatóban rögzített célra használja fel.
Az adatkezelő a következő külső szolgáltatókat veszi igénybe:
Dinero Regnskab ApS
Vesterbrogade 1L, 6. Sal, 1620 Koppenhága V, Dánia.
Tevékenység: könyvelőprogram.
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Tevékenység: e-mail program

III. Webanalitikai külső szolgáltatók

A weblap működtetése során az adatkezelő nem alkalmaz webanalitikai eszközöket.

IV. Egyéb külső szolgáltatók

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel az adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés szempontjából nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a honlaphoz / szolgáltatásokhoz – akár a felhasználó közreműködése által, akár anélkül – hozzáférhetnek, és ezáltal a felhasználókról vagy a honlapon folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjthetnek, amelyek esetenként – önállóan vagy más, ezen külső szolgáltatók által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.
Ilyen külső szolgáltatók lehetnek, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland Ltd., Google LLC, Instagram LLC, Twitter International Company, PayPal Holdings Inc., PinterestEurope Ltd., Playbuzz Ltd.

A felsorolt külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik, melyeket az általuk szolgáltatott termékekben, szolgáltatásokban tesznek elérhetővé.

Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A szolgáltatás felhasználóinak némely eszközadatai, IP címei a weblap-látogatottsági adatok generálása és a szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása érdekében naplózásra kerülnek. Az IP cím segítségével a tárhelyszolgáltató beazonosítja a lekérdezés származási országát, majd törli a rendszeréből. Ezen adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokból statisztika készül és a naplóállományok 30 napig kerülnek tárolásra. A felhasználóktól begyűjtött adatokat az adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

Sütik („cookie-k”) használata, célja

A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat („cookie-kat”) telepít a felhasználó böngészőjébe adatfeljegyzés, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése és a szolgáltatás hatékonyságának növelése érdekében. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az adatkezelőhöz került adatokat az adatkezelő nem párosítja az adott felhasználó azonosító adataihoz.
A felhasználónak a böngészőjében a sütikkel kapcsolatosan az alábbi lehetőségei vannak:

 • Blokkolhat minden sütit.
 • Törölhet minden sütit.

A felhasználónak a weblapon a sütikkel kapcsolatosan az alábbi lehetőségei vannak:

 • Elfogadás: az elfogadást követően a honlap a beállításokat sütikben tárolja.
 • Megtagadás: a honlap működéséhez szükséges sütik blokkolása – ebben az esetben a honlap korlátozott funkcionalitással működik.

A honlap üzemeltetője által létrehozott sütiken felül a felhasználó eszközére harmadik személyek is létrehozhatnak sütiket.

A süti definíciója

A HTTP–süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.
“Web-beacon”-ök használata, célja
Az adatkezelő nem alkalmazza ezt a technológiát, de harmadik fél illeszthet be az adatkezelő weblapjába ilyen technológiát. Az adatkezelő ezt nem kérte, és nincs is lehetősége módosítani vagy megakadályozni. A sütikkel ellentétben ezt a felhasználó nem tudja befolyásolni vagy kikapcsolni.

Web-beacon definíciója

A web-beacon a felhasználó által nem észlelhető módon követi a felhasználói aktivitást. Általában kisméretű képfájlok elhelyezésével működik, ezek segítségével követi a felhasználó tevékenységét.

Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az adatkezelő csak az adott felhasználó hozzájárulásával adhatja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat, jogszabályi rendelkezés hiányában. Ez kiterjed az adatfájlok használatával az adatkezelő kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok közlése harmadik személyeknek az alábbi esetekben merülhet fel:

 • Az adatkezelő jogszabályi kötelezettsége együttműködni a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel, illetve a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések felderítése érdekében, és teljesíti a jogszabályok által előírt adatkéréseket.
 • A szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységek esetén az adatkezelőnek jogalapja nyílik felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, bizonyos esetekben akár az egyes felhasználók adatait felhasználva.
 • A szolgáltatás egyes részeit (látogatottsági statisztikák készítése) az adatkezelő adott esetben szerződéses partnereivel is végeztetheti.

Előfordulhat, hogy egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek az ilyen szerződéses partnerek részére. Az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli. Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

I. A tájékoztatáskéréshez való jog

A megadott elérhetőségeken keresztül Ön bármikor kérhet tájékoztatást az adatkezelőtől, hogy milyen adatait, milyen adatkezelési cél miatt, milyen jogalapon, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli. A kérelem benyújtásának időpontjától számított 15 napon belül a kérelmet az adatkezelő megvizsgálja, és annak megalapozottsága szerint döntést hoz. Az erről szóló tájékoztatást az adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az Ön által megadott e-mail címre megküldi.

II. A törléshez való jog

A megadott elérhetőségeken keresztül Ön bármikor kérheti az adatkezelőt, hogy bármely adatát vagy akár az összes adatát törölje. A kérelem benyújtásának időpontjától számított 15 napon belül a kérelmet az adatkezelő megvizsgálja, és annak megalapozottsága szerint döntést hoz. Az erről szóló tájékoztatást az adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az Ön által megadott e-mail címre megküldi.

III. A helyesbítéshez való jog

A megadott elérhetőségeken keresztül Ön bármikor kérheti az adatkezelőt, hogy bármely adatát módosítsa. A kérelem benyújtásának időpontjától számított 15 napon belül a kérelmet az adatkezelő megvizsgálja, és annak megalapozottsága szerint döntést hoz. Az erről szóló tájékoztatást az adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az Ön által megadott e-mail címre megküldi.

IV. A tiltakozáshoz való jog

A megadott elérhetőségeken keresztül Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen az adatkezelőnél. A tiltakozás benyújtásának időpontjától számított 15 napon belül azt az adatkezelő megvizsgálja, és annak megalapozottsága szerint döntést hoz. Az erről szóló tájékoztatást az adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az Ön által megadott e-mail címre megküldi.

V. A zároláshoz való jog

A megadott elérhetőségeken keresztül Ön bármikor kérheti az adatkezelőtől adatainak zárolását. A zárolás időtartamának mértéke az Ön által megjelölt indok függvényében változhat. A kérelem benyújtásának időpontjától számított 15 napon belül a kérelmet az adatkezelő megvizsgálja és annak megalapozottsága szerint döntést hoz. Az erről szóló tájékoztatást az adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az Ön által megadott e-mail címre megküldi.

VI. Jogorvoslathoz való jog

Jogellenes adatkezelés vélelme esetén értesítse az adatkezelőt, így az adatkezelőnek lehetősége nyílik rá, hogy a benyújtott észrevételt megvizsgálja és szükség esetén megfelelő változtatásokat eszközöljön a jogsértés megszüntetése érdekében. Az adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz a jogsértés megszüntetése érdekében.
A felhasználó jogosult a felügyeleti hatóságnál panasz benyújtására (panasztételhez való jog), illetve bírósági jogorvoslatra.
Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Datatilsynet
Cím: Borgergade 28, 5, 1300 København K, Dánia
Telefon: (+45) 72 26 84 00
Fax: (+45) 33 19 32 00
E-mail: [email protected]
URL: http://www.datatilsynet.dk/
A felhasználó a felügyeleti hatóság döntése ellen a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt élhet jogorvoslati jogával. Mind a felhasználó, mind az adatkezelő élhet fellebbezési jogával.
Az érintett jogosult közvetlenül a bírósághoz fordulni, amennyiben megítélése szerint a személyes adataihoz fűződő jogát megsértették.

Módosítás

Az https://accounts.cool üzemeltetője fenntartja a jogot jelen adatvédelmi tájékoztató módosítására.

Felelősség

A szolgáltatás keretén belül elérhetővé és / vagy közzétett, illetve küldött infromációkért, adatokért az adatkezelő mindennemű felelősségét kizárja.
Amennyiben az adatkezelő tudomására jut, hogy a felhasználó a szolgáltatás keretén belül harmadik személy jogait sérti, vagy harmadik személy személyes adatait használja, illetve a szolgáltatás keretében vagy más forrásból beszerzett személyes adatokat jogsértő módon felhasználja, az adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve megteszi a szükséges lépéseket a jogsértés megszüntetése, illetve a jogi úton történő kárrendezés érdekében.

Koppenhága, 2019. január 21.
Cool Accounts IVS
adatkezelő, üzemeltető